نهالستان علی مددی

انواع محصولات فروشی:بادام تلخ,بنه ونوشک,زیتون تلخ,نهال آلبالو,نهال آلو,نهال ابریشم مصری آتشین,نهال اصلاح شده,نهال اقاقیا,نهال انار,نهال انجیر,نهال انگور,نهال بادام,نهال بلوط,نهال تجاری,نهال توت کاغذی,نهال تویا سرو طبری,نهال چنار,نهال زالزالک,نهال زبان گنجشک (ون),نهال زرشک,نهال زغال اخته,نهال زیتون تلخ (شال سنجد),نهال س...


نهالستان نهالستان علی مددی
نهالستان
عضویت:1400/09/12

نهالستان علی مددی

  گروه محصولات:

بادام تلخ,بنه ونوشک,زیتون تلخ,نهال آلبالو,نهال آلو,نهال ابریشم مصری آتشین,نهال اصلاح شده,نهال اقاقیا,نهال انار,نهال انجیر,نهال انگور,نهال بادام,نهال بلوط,نهال تجاری,نهال توت کاغذی,نهال تویا سرو طبری,نهال چنار,نهال زالزالک,نهال زبان گنجشک (ون),نهال زرشک,نهال زغال اخته,نهال زیتون تلخ (شال سنجد),نهال س...


  محل نهالستان:

البرز - کرج


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع محصول


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت نهالستان یا مجوز فعالیت:

09123605607


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09123605607

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه نهالستان: نهالستان علی مددی


گروه های کلی محصولات نهالستان:
  • نهال مثمر،میوه
  • نهال زینتی،غیرمثمر
ریز محصولات نهالستان:
  • بادام تلخ
  • بنه ونوشک
  • زیتون تلخ
  • نهال آلبالو
  • نهال آلو
  • نهال ابریشم مصری آتشین
  • نهال اصلاح شده
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در نهالستان:
نهالستان علی مددی افتخاردارددرزمینه نهال مثمراصلاح شده ونهال غیرمثمردرخدمت خریداران عزیزوگرامی باشدگردوی اصلاح شده دیرگل پربارنژادچندلروفرنو وفرانکت ازجمله نهالهای موجودراین نهالستان میباشدکه به افزایش محصول باغداران عزیزکمک مینمایدنهال سنجد ذغال لخته زرشک گیلاس پربار گلابی بیروتی پرباردیرگل و...موجوداست وقابل عرضه مستقیم به خریداران عزیزوگرامی میباشد.

امضا: